Proverite da li su Vam prekršena prava na radnom mestu

Sajt na kome se nalazite služi tome da pomogne svima onima koji žele da provere da li im se poštuju radna prava.

Na radnom mestu od početka smo upoznati sa onim što su naše OBAVEZE, dok se često dešava da nismo dovoljno upućeni u ono što su naša RADNA PRAVA.

Popunjavanjem upitnika na linku ispod imate mogućnost da za kratko vreme dobijete osnovne infomacije o zagarantovanim radnim pravima, kao i upute kome se obratiti ukoliko su vam radna prava prekršena po nekom osnovu.