Upitnik

Sajt je informativnog karaktera, za svaki naredni korak predlažemo vam da kontaktirate sindikate ili advokata specijalizovanog za radna prava.
Ukoliko vam je potreban pravni savet možete nam se obratiti na mejl ccc@cpe.org.rs. Učinićemo sve što je u našoj mogućnosti da vam, u saradnji sa našim pravnim timom, pružimo relevantne pravne informacije i tako vam pomognemo.
Garantujemo anonimnost svima koji nam se jave, kao i da će sve informacije koje nam budu prosleđene biti zaštićene.
1. Da li ste u toku postupka traženja zaposlenja (prijava na konkurs, intervju sa poslodavcem) i/ili trajanja radnog odnosa bili stavljeni u nepovoljniji položaj usled nekog od ličnih svojstava?

Zabranjeno je neopravdano pravljenje razlike po osnovu ličnih svojstava (pol, rođenje, jezik, rasa, boja kože, starost, trudnoća, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalna pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo) između zaposlenih/kandidata za zaposlenje
2. Da li je poslodavac zahtevao od Vas da unapred potpišite saglasnost sa otkazom ugovora o radu (tzv. „blanko otkaz“) kao uslov za zaključenje ugovora o radu?

U domaćem zakonodavstvu poslodavcima je izričito zabranjeno da od kandidata za zaposlenje zahtevaju da unapred potpiše „blanko otkaz“, odnosno prazan papir na kojem poslodavac može kasnije dopisati tekst rešenja o otkazu, zahtevajući time da se kandidat za zaposlenje unapred saglasi sa poslodavčevim razlozima za otkaz ugovora o radu.
3. Da li Vam je poslodavac tokom trajanja radnog odnosa uredno isplaćivao zaradu i doprinose po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja?

Zarada (novčani iznos) za rad koji se obavlja kod poslodavca kao i prateći doprinosi po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja moraju biti adekvatno i pravovaljano isplaćeni.
4. Da li radite prekovremeno u trajanju dužem od 8 časova nedeljno?

U Republici Srbiji dozvoljen je prekovremeni rad u maksimalnom trajanju od 8 sati nedeljno.
5. Da li Vam poslodavac isplaćuje naknadu za prekovremeni rad?

Svaki zaposleni ima pravo na naknadu za prekovremeni rad koja se isplaćuje preko utvrđenog iznosa mesečne zarade.
6. Da li Vam poslodavac preti otkazom ugovora o radu ukoliko ne pristanete na prekovremeni rad duži od dozvoljenog bez naknade i/ili uz nižu naknadu od one predviđene zakonom ili ukoliko ne pristanete na neadekvatne uslove rada?

Otkaz ugovora o radu suprotno zakonski navedenim opravdanim razlozima je nezakonit.
7. Da li je iznos zarade koji Vam poslodavac isplaćuje za puno radno vreme (ne uključujući bonuse, naknade za topli obrok, troškove prevoza) manji od zakonskog minimuma?

Poslodavac ne sme isplaćivati zaradu (u koju se ne uračunavaju bonusi, naknada za topli obrok, naknada za troškove prevoze) nižu od zakonskog minimuma koja se utvrđuje za svaku godinu posebno.
8. Da li smatrate da rad obavljate u bezbednim i zdravim uslovima za rad u skladu sa potrebama koje Vaš rad, odnosno radna okolina zahteva?

Svaki zaposleni ima pravo na rad u zdravom i bezbednom okruženju, koje podrazumeva rad u adekvatno klimatizovanim, odnosno grejnim prostorijama za rad, posedovanje adekvatne zaštitne opreme i sredstava za rad obezbeđenu od strane poslodavca (računari, mašine, alat i ostala propratna sredstva neophodna za rad), uredno korišćenje toaleta, higijenske uslove rada i tome slično.
9. Da li ste zaključivali ugovor o radu na određeno vreme više puta uzastopno tako da je ukupno vreme provedeno na radu po osnovu ugovora o radu na određeno vreme duže od 24 meseca?

Ukupno vreme provedeno na radu po osnovu ugovora o radu na određeno vreme ne sme biti duže od 24 meseca.
10. Da li Vam poslodavac redovno isplaćuje naknadu za troškove prevoze do i od mesta rada?

U slučaju da kod poslodavca nije organizovan prevoz do i od mesta rada, svi zaposleni uživaju pravo na naknadu troškova prevoza u visini prevozne karte u javnom saobraćaju.
11. Da li ste kao zaposlena bili pitani o planovima za zasnivanje porodice, planiranom trajanju porodiljskog odsustva ili o nekim drugim pitanjima vezanim trudnoću ili bračni status?
*Ako nije primenljivo odgovorite sa Ne

Poslodavac ne sme zaposlenoj postavljati pitanja u vezi sa materinstvom, stupanjem u brak i/ili planiranjem porodice.
12. Da li obavljate rad bez ugovora o radu?

Rad bez pravnog osnova (zaključenog ugovora) je nezakonit.
13. Da li ste tokom trudnoće ili u periodu tokom kojeg ste dojili dete bili izloženi radu kod poslodavca koji se smatra štetnim po Vaše i zdravlje Vašeg deteta?
*Ako nije primenljivo odgovorite sa Ne

Posebna zaštita trudnica i dojilja na radu podrazumeva da zaposlena ne može obavljati poslove koji se smatraju štetnim po njeno i/ili zdravlje deteta, primera radi, poslove koji zahtevaju podizanje tereta, poslove na kojima je zaposlena izložena štetnom zračenjenju ili ekstremnim temperaturama i vibracijama i tome slično).
14. Da li Vam poslodavac omogućava korišćenje godišnjeg odmora?

Svaki zaposleni ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa vremenom provedenim na radu kod poslodavca.
15. Da li Vam poslodavac omogućava ostvarivanje prava na godišnji odmor kada Vi to želite?

Poslodavac mora dozvoliti zaposlenom da koristi pravo na godišnji odmor onda kada zaposleni to želi, osim kada potrebe posla ne zahtevaju drugačije.
16. Da li kao zaposleni/zaposlena mlađi/mlađa od 18 godina obavljate rad na izuzetno teškim i napornim poslovima?
*Ako nije primenljivo odgovorite sa Ne

Zaposleni mlađi od 18 godina uživaju posebnu zaštitu na radu i ne mogu obavljati naročito teške i naporne poslove, koji obuhvataju, primera radi, rad pod zemljom ili vodom, rad na velikoj visini, rad na kojem su izloženi štetnom zračenju, buci, visokoj temperaturi.
17. Da li Vam poslodavac omogućava adekvatan odmor u toku rada (pauza), dnevni i nedeljni odmor?

Zaposleni ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta (pauza), pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 časova i pravo na nedeljni odmor u trajanju od 24 časa.
18. Da li Vam je poslodavac isplaćivao naknadu zarade tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti, povrede van rada, povrede na radu ili profesionalne bolesti?

Zaposleni koji je usled privremene sprečenosti odsustvovao sa rada u periodu do 30 dana ima pravo na naknadu zarade.
19. Da li smatrate da ste bili žrtva uznemiravanja ili seksualnog uznemiravanja na radu ili u vezi sa radom?

Zabranjeno je svako uznemiravanje kao i seksualno uznemiravanje na radu ili u vezi sa radom.
20. Da li Vas je poslodavac prijavio na obavezno socijalno osiguranje?

Svaki zaposleni uživa pravo na obavezno socijalno osiguranje na koje ga poslodavac mora prijaviti po osnovu ugovora o obavljanju poslova.
21. Da li u firmi u kojoj radite imate osnovan sindikat?

Sindikat predstavlja organizaciju zaposlenih koja se osniva radi zaštite prava i unapređenja profesionalnih i ekonomskih interesa svojih članova.
22. Da li je poslodavac na bilo koji način onemogućio sindikalno organizovanje zaposlenih (osnivanje sindikata)?

Poslodavac ne sme ni na koji način usloviti ili onemogućiti zaposlene da osnuju sindikat.
Da li se slazete sa uslovima korišćenja? *
Ovde pročitajte uslove korišćenja.
Pitanja označena * su obavezna.